HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

 

                                HİZMETLERİMİZ
 
 • Biyolojik ve Nötralizasyon betonarme havuzları
 • Kimyasal arıtma tesislerinin betonarme havuz ve hatları
 • Endüstriyel atık su, Evsel atık su , su ve deniz suyu arıtma tesislerinin Betonarame havuzları
 • Pis su hatları ve kanalları
 • Arıtma tesislerinin betonarme havuzları (ctp arıtma diskleri imalatları)
 • Enerji tesislerinin betonarme havuz ve hatları(hidroklorik, sülfürik, siyanür,kostik ve alkaliler vs)
 • Eloksal betonarme havuzlarının (sülfürik, kromik, sülfasali-silik, fosforik, borik ve tartarik asitler)
 • Kimyasal proses ve Entegre Tesislerinin CTP ortamları
 • Çeşitli kullanımındaki çelik borular ve saç üzerleri
 • Evsel atık kanalizasyon betonarme kuyu ve logarları , alt yapı menholleri
 • Tuz ünitelerinin betonarme havuzları
 • Yapay gölet,suni gölet,biyolojik gölet,kimyasal gölet,
 • Gübre tank ve bunkerleri iç ünite CTP kaplamaları
 • Geri dönüşüm,atık bertaraf Tesislerinin CTP ortamları
 • İnşaat konut betonarme su depoları CTP kaplamaları
 • Kimyasal kullanımında her türlü tank, silo, bunkerler
 • Petro Kimya ve Petrol Rafinelerinin CTP ortamları
 • Toprak altı LPG tankları ,Petrol tankları polyester izolasyonları
 • Petrol dinlendirme havuzları, petrol ayrıştırma havuzları ,petrol depolama tankları
 • Petrol rafineri Borulama hatlarının (Tahribatlı ) İyileştirme Ctp Polyester Fiberglass İzolasyonları
 • Asitleme Hatları , Asit Kuyuları , Asit Kanalları , Asit Dereleri,Asit Daldırma Havuzları
 • Asitler işleyişlerindeki borulama hatlarının (iyileştirme) Ctp Polyester Fiberglass İzolasyonları
 • Arsenik,Altın Tesisleri Metal ve  Betonarme havuzları CTP(Grp) Polyester Fiberglass İzolasyonları
 • Deniz suyu işleyişlerindeki Borulama hatlarının (iyileştirme) Ctp Polyester Fiberglass İzolasyonları
 • Kimyasallar İşleyişindeki borulama hatlarını (iyileştirme) Ctp Polyester Fiberglass İzolasyonları
 • CTP Boru  Montajlama 
 • Kostikleme Üniteleri
 • Termik Santrallerin CTP Ortamları
 • Kum ve Yağ Tutucuları Havuzları CTP İzolasyonları
 • Uçak Yakıt Depolama Havuzları CTP(GRP) Kaplama İzolasyonları.